Klachtenregeling

Uw tevredenheid is voor ons van groot belang

Als organisatie stellen wij bij MAS alles in het werk om u zo goed en correct mogelijk van dienst te zijn. Ondanks onze inspanningen kan het toch gebeuren dat er een fout wordt gemaakt of dat u om andere redenen niet tevreden bent over onze organisatie en/of onze dienstverlening. Wanneer dit het geval is nodigen wij u uit om dit aan ons kenbaar te maken. Wij gaan ervan uit dat uw klacht te goeder trouw is en uiting geeft aan oprechte en gegronde zorg. Wij zullen uw klacht dan ook uiterst serieus behandelen. Bovendien geeft uw klacht ons de kans eventuele fouten te herstellen en onze dienstverlening waar mogelijk te verbeteren.   

Veel klachten ontstaan door misverstanden, die vaak in een goed gesprek rechtgezet kunnen worden. Een gesprek heeft dan ook onze voorkeur. Bovendien kunnen wij ons hierdoor ook een beter beeld vormen over, van, voor de aard van de klacht en de wijze waarop deze tot stand is gekomen. Is het probleem op deze wijze niet oplosbaar of vindt u een gesprek niet wenselijk, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. U kunt hierbij gebruik maken van onderstaand klachtenformulier. Als u op verzenden drukt wordt dit bericht direct verstuurd aan onze directeur Oumaima el Mouden, oumaima@deverrijking.eu. Wij streven ernaar om binnen 10 werkdagen inhoudelijk op de klacht te reageren. Mocht dit door omstandigheden langer duren, dan ontvangt u hiervan altijd bericht en informeren wij u over de verdere procedure. 

Tenslotte delen wij u mede dat wij, met het oog op beroepsreglementering, klachten vastleggen en meenemen in de evaluatie van ons kwaliteitssysteem. Vanzelfsprekend zullen wij zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie omgaan.

Klachtenformulier

Hebt u te maken met een spoedgeval, bel ons dan van ma. t/m vr. van 9:00 tot 17:00 uur gratis op 085-489 7090.

Voornaam
Achternaam
Organisatie
Afdeling
Telefoonnummer
E-mailadres

Omschrijf uw klacht

Beschrijf uw klacht in minimaal 100 en maximaal 2000 tekens. Vermeld waarover uw klacht gaat en hoe uw klacht tot nu toe is behandeld. Geef ook aan wat u zelf al hebt gedaan om uw klacht op te lossen

Hier kunt u documenten toevoegen (niet verplicht)

Upload maximaal 5 bestanden die belangrijk zijn voor uw klacht. De bestanden mogen samen niet groter zijn dan 12MB. De toegestane bestandsoorten zijn: doc, docx, xls, xlsx, odt, pdf, rtf, jpg, jpeg, png.

Maximum file size: 12 MB
MAS gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Wilt u hier meer over
weten? Lees dan ons privacyverklaring van MAS Diensten of MAS Zorg